วิทวัส รามการุณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

นพ. วิทวัส รามการุณ

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

 

ความชำนาญเฉพาะทาง
เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
• เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลหาดใหญ่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร
• สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย 2558

ARTICLES

เวชศาสตร์ครอบครัว กับการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย

“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” หรือ แพทย์ประจำครอบครัว คือแพทย์ที่ไม่ได้ดูแลคนไข้แค่อย่างเดียว แต่รู้ประวัติ ความเสี่ยงของคนไข้ทั้งครอบครัว ให้การดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค …

หายจากโควิด-19 ฟื้นฟูสุขภาพอย่างไร

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19และหายจากการติดเชื้อแล้ว ในบางรายอาจพบว่ามีอาการผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายต่อเนื่องได้เรียกว่าลองโควิดโดยสามารถมีอาการได้นานถึง3เดือนซึ่งอาจเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่หรืออาการที่เกิดขึ้นใหม่…

APPOINTMENT