หมวดหมู่: สุขภาพตา

เวชศาสตร์ครอบครัว กับการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย

“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” หรือ แพทย์ประจำครอบครัว คือแพทย์ที่ไม่ดูแลคนไข้แค่อย่างเดียว แต่รู้ประวัติ ความเสี่ยงของคนไข้ทั้งครอบครัว ให้การดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

หายจากโควิด-19 ฟื้นฟูสุขภาพอย่างไร

ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19และหายจากการติดเชื้อแล้ว ในบางรายอาจพบว่ามีอาการผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายต่อเนื่องได้เรียกว่าลองโควิดโดยสามารถมีอาการได้นานถึง3เดือนซึ่งอาจเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่หรืออาการที่เกิดขึ้นใหม่…
<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>